• Anna Ledzińska, Gramatyka wobec sztuk wyzwolonych
Anna Ledzińska, Gramatyka wobec sztuk wyzwolonych w pismach Izydora z Sewilli. Origo et fundamentum liberalium litterarum, Kraków 2014, 270 s.


Koncepcja artes liberales stanowi paradygmat, w którym skupiają się wątki kluczowe dla naszej kultury: kulturowy ideał człowieka szlachetnego, stosunek do wiedzy i poznania, filozofia, a w końcu sam ogląd świata opisywanego przez poszczególne dziedziny sztuk. Dzieła Izydora pozwalają z kolei w doskonały sposób przyjrzeć się tej idei w kluczowym momencie, kiedy była ona już uformowana i miała wejść na stałe do średniowiecznego kanonu pojęć. Tym zaś, co nadaje niezwykły rys Izydorowej koncepcji sztuk, jest preponderancja gramatyki. W jego oczach gramatyka była nie tylko pierwszą w kolejności ars, ale też pierwszą co do ważności, zawierającą w sobie wszystkie inne, origo et fundamentum liberalium litterarum, po prostu sztuką sztuk. Tworzy ona spójność całej idei artes liberales oraz przenika do treści wszystkich składających się na nią dziedzin. Dlatego to właśnie gramatyka stała się centralnym punktem rozważań. Podstawową metodą badawczą zastosowaną wobec tekstów Izydora, które tworzą bogatą tkaninę splecioną głównie z ekscerptów z dzieł innych autorów, jest Quellenforschung – poszukiwanie źródeł bezpośrednich zapożyczeń oraz poszukiwanie korzeni pojawiających się w jego pismach terminów, pojęć i idei. W wyniku tych poszukiwań okazuje się, że wielobarwna materia dzieł Sewilczyka utkana została wprawdzie z cytatów, lecz na osnowie jego własnej myśli, odbijającej oryginalne koncepty. Dodatkowo trzeba stwierdzić, że sposób, w jaki Izydor przetwarzał informacje, jest uderzająco „współczesny” dla dzisiejszego czytelnika i słusznie został on obwołany patronem Internetu.

Recenzje:

Autorka przekonała mnie [...], że jest naprawdę przejęta fascynującym zjawiskiem, jakim było budowanie przez Izydora w niewyobrażalnym trudzie pomostu pomiędzy kulturą antyczną a średniowieczem, że fascynują ją czasy zmiany i transformacji, a także osoba Świętego, którego rolę w komunikacji kulturowej potwierdził współczesny Kościół, czyniąc go patronem Internetu. Wreszcie, że sprawia jej przyjemność spolszczanie tekstów autora, którym ludzie „mówili” przez wieki. [...] Przekłady te są jasne i – co w tłumaczeniach z łaciny zawsze trudno osiągnąć – można je czytać z przyjemnością.
prof. dr hab. Jerzy Axer
(z recenzji pracy doktorskiej)

Dysertacja [...] potwierdza nie tylko imponującą erudycję autorki, gruntowne opanowanie warsztatu badawczego, znakomite operowanie perspektywą porównawczą oraz metodą cytacji i selekcji materiału, lecz również nieprzeciętny talent filologiczny (w tym: translatorski).
prof. dr hab. Albert Gorzkowski
(z recenzji pracy doktorskiej)

Książka jest dowodem wysokich kompetencji filologicznych, dowodzi perfekcyjnego opanowania bogatej i wielojęzycznej literatury przedmiotu. [...] Wypada też podkreślić liczne, stojące na bardzo wysokim poziomie doskonałe tłumaczenia tekstów łacińskich, dokonane osobiście przez dr Ledzińską. dr hab. Elwira Buszewicz, prof. UJ
(z recenzji wydawniczej)

W Polsce nie powstała dotąd monografia poświęcona biskupowi Sewilli, a biorąc pod uwagę ilość materiału, jaki znajdujemy w pracy Anny Ledzińskiej, szczegółowe informacje biograficzne, niezwykle obszerną, dotyczącą całej twórczości biskupa bibliografię, jej praca, choć zasadniczo napisana z innym zamierzeniem, z powodzeniem rolę takiej monografii może wypełniać.


dr hab. Michał Rzepiela, prof. IJP PAN
(z recenzji wydawniczej)

Anna Ledzińska, Gramatyka wobec sztuk wyzwolonych

  • Kod Produktu: Anna Ledzińska, Gramatyka wobec sztuk wyzwolonych
  • Dostępność: 10
  • 20,00zł

  • Bez podatku: 20,00zł