• Barbara Grabka, Nagłos wokaliczny w gwarach polskich

Barbara Grabka, Nagłos wokaliczny w gwarach polskich, Kraków 2002,137 s. + 10 map


[fragment Wstępu]

Celem pracy jest przedstawienie  opisowofonetycznego stanu rzeczy związanego z realizacją nagłosu wokalicznego w gwarach polskich. Główny nacisk położono na problem protezy nagłosowej. Zanalizowano również inne zjawiska językowe  w zakresie wokalizmu nagłosu, zwłaszcza w leksyce zapożyczonej. Takie ujęcie pokazuje prymat protezy w nagłosie wokalicznym nad innymi zjawiskami językowymi w nim zachodzącymi. Ujawniły się również problemy, które wymagają dokładniejszych studiów, jak choćby problem fonetycznej substytucji w gwarach polskich zapożyczonych wyrazów z gwar i dialektów niemieckich (...)

Barbara Grabka, Nagłos wokaliczny w gwarach polskich

  • Kod Produktu: Barbara Grabka, Nagłos wokaliczny w gwarach polskich
  • Dostępność: 29
  • 9,99zł

  • Bez podatku: 9,99zł