• Barbara Ścigała-Stiller, Akty etykiety językowej na forach internetowych
Barbara Ścigała-Stiller, Akty etykiety językowej na forach internetowych, Kraków 2014, 251 s.

Przedmiotem badań językoznawczych w niniejszej publikacji są akty etykiety językowej występujące w dyskusjach na forach internetowych. Badaniom przyświecał podstawowy cel – próba udzielenia odpowiedzi na pytanie, jakimi wyrażeniami grzecznościowymi posługują się internauci w XXI wieku. Autorka opisała etykietę w zupełnie nowym medium, jakim jest Internet, przez co znacząco rozwija nie tylko wiedzę o języku tego medium, ale przede wszystkim o formułach grzecznościowych używanych w dyskusjach na forum. Wybrane akty mowy (powitań, pożegnań, pozdrowień, życzeń, dodatniego wartościowania partnera oraz kondolencji) zostały opisane w szerokim kontekście badawczym, z uwzględnieniem aspektu nadawcy, odbiorcy, gatunku wypowiedzi itp. Tłem dla rozważań o charakterze językowym są zjawiska socjologiczne, psychologiczne, a także kulturowe. Praca otwiera nowe perspektywy badań nad polską etykietą językową. Na gruncie polskiego językoznawstwa są to pierwsze tak obszerne i szczegółowe badania dotyczące grzecznościowych aktów mowy stosowanych przez użytkowników forum.

Recenzje:

To niezwykle potrzebne opracowanie, bogate materiałowo, z ciekawymi opisami zachowań językowych internautów i ich interpretacjami z perspektywy językoznawczej. Barbara Ścigała-Stiller, wpisując swoje badania w tradycję polską, podejmuje temat nowy, ciekawy, ważny, budzący wśród językoznawców kontrowersje. To twórcza kontynuacja rozważań nad grzecznością językową.
Prof. dr hab. Małgorzata Kita

Ta praca jest bardzo potrzebna! Znacząco rozszerza naszą wiedzę nie tylko o grzeczności w Internecie, ale o komunikacyjnych zachowaniach Polaków w najnowocześniejszym medium elektronicznym.


Prof. zw. dr hab. Kazimierz Ożóg

Barbara Ścigała-Stiller, Akty etykiety językowej na forach internetowych

  • Kod Produktu: Barbara Ścigała-Stiller, Akty etykiety językowej na forach
  • Dostępność: 11
  • 20,00zł

  • Bez podatku: 20,00zł