• Słownik polskich leksemów potocznych. Tom I: A-Ć

Słownik polskich leksemów potocznych. Tom I: A- Ć, pod redakcją Władysława Lubasia, Kraków 2001, XXXVIII + 601 s.


[fragment Wstępu]

Za potoczny uznajemy każdy element językowy (składnik systemu języka lub element paralingwalny), który posiada zespół cech umiejscawiających go w potocznej odmianie polszczyzny (Lubaś 1999, 145-151). Owe cechy mogą dotyczyć gramatycznych składników systemu - takich niniejszy słownik nie rejestruje  - i leksykalnych, które są ujęte w naszym zbiorze. Nasz Słownik jest więc zestawem wyrazów i wyrażeń, także frazeologizmów, które nazywamy leksemami uznanymi przez nas za potoczne (...) Odmianę potoczną polszczyzny wydzielamy na podstawie przeświadczenia, że istnieje ona jako opozycyjna do odmiany ogólnej standardowej, która charakteryzuje się wysokim stopniem kulturyzacji, dokonywanej świadomie, głównie przez twórcze i wykształcone elity społeczne, i jako odmiana opozycyjna do odmiany nieogólnej, tj. dialektów, żargonów, idiolektów, które rozwijają się w pewnym sensie żywiołowo i nie podlegają świadomej kulturyzacji. Odmiana potoczna zajmuje miejsce pośrednie  (centrowe) między odmianą ogólną standardową i nieogólną. Odmiany potocznej nie traktujemy jako stylu językowego (...)

Władysław Lubaś

Słownik polskich leksemów potocznych. Tom I: A-Ć

  • Kod Produktu: Słownik polskich leksemów potocznych. Tom I: A-Ć
  • Dostępność: 27
  • 9,99zł

  • Bez podatku: 9,99zł