• Słownik imion współcześnie w Polsce używanych

Słownik imion współcześnie w Polsce używanych, wydał Kazimierz Rymut, Kraków 1995, 439 s.


Słownik zawiera wykaz imion męskich i żeńskich używanych w Polsce, liczbę wskazującą, ilu obywateli polskich jest ich nosicielami oraz informację o ich występowaniu w różnych województwach (według starego podziału administracyjnego Polski). Końcowa część hasła poświęcona została  chronologii imion, która pozwala śledzić zmieniające się mody na poszczególne imiona i ułatwia poznanie adaptacji językowej imion genetycznie obcych.

Słownik nie ma charakteru normatywnego, lecz ściśle poznawczy. Jego celem jest zebranie informacji, jakie imiona są obecnie używane w Polsce i w jakiej formie językowej. Nie rozstrzyga natomiast, czy dane imię i jego formy są poprawne i czy może być ono nadawane dziecku.

Słownik imion współcześnie w Polsce używanych

  • Kod Produktu: Słownik imion współcześnie w Polsce używanych
  • Dostępność: 22
  • 9,99zł

  • Bez podatku: 9,99zł