• Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych. Część 7

Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych. Część 7: Suplement. Rozwiązanie licznych zagadek staropolskiej antroponimii, pod redakcją Aleksandry Cieślikowej, Kraków 2002, XIV + 662 s.


Spis treści

Wprowadzenie

Wykaz skrótów źródeł i opracowań

Uwagi redakcyjne do opracowań autorskich

NAZWY OSOBOWE ŻYDÓW. Próba objaśnienia

Opracowała Magdalena Sitarz

NAZWY OSOBOWE "LITEWSKIE". Próba objaśnienia

Opracował Wojciech Smoczyński

NAZWY OSOBOWE ORMIAN. Próba objaśnienia

Opracował Andrzej Pisowicz

ŁACIŃSKIE ODAPELATYWNE NAZWY OSOBOWE. Próba objaśnienia

Opracowała Janina Szymowa

INDEKS ODESŁAŃ i UZUPEŁNIEŃ

Opracowali Zygmunt Klimek, Małgorzata Magda-Czekaj, Maria Malec, Katarzyna Skowronek, Elżbieta Supranowicz, Janina Szymowa pod kierunkiem Aleksandry Cieślikowej
Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych. Część 7

  • Kod Produktu: Słownik etymologiczno-motywacyjny, część 7
  • Dostępność: 14
  • 9,99zł

  • Bez podatku: 9,99zł