• Słownik łaciny średniowiecznej w Polsce, t. VII, z. 5 (56)

Słownik łaciny średniowiecznej w Polsce, tom VII, zeszyt 5 (56): Plaga-Possessionatus, pod red. Krystyny Weyssenhoff-Brożkowej, Kraków 1995, szp. 641-800

Słownik łaciny średniowiecznej w Polsce, t. VII, z. 5 (56)

  • Dostępność: 19
  • 6,30zł