• Słownik łaciny średniowiecznej w Polsce, t. VII, z. 6 (57)

Słownik łaciny średniowiecznej w Polsce, tom VII, zeszyt 6 (57): Possessionatus-Praelargus, pod red. Krystyny Weyssenhoff-Brożkowej, Kraków 1996, szp. 801-960

Słownik łaciny średniowiecznej w Polsce, t. VII, z. 6 (57)

  • Dostępność: 28
  • 5,00zł