• Słownik gwar polskich, t. 10, z.1 (32)

Słownik gwar polskich, tom X, zeszyt 1 (32): Hepsa-Hyżki, pod red. Barbary Grabki, Renaty Kucharzyk, Kraków 2018, s. 1-172, Uzupełnienie źródeł drukowanych i uzupełnienie źródeł rękopiśmiennych 1 s., Wykaz haseł, podhaseł i odsyłaczy do "Słownika gwar polskich" t. X z.1 (32) 24 s. 

Słownik gwar polskich, t. 10, z.1 (32)

  • Dostępność: 56
  • 24,00zł