• Nazwy miejscowe Polski - tom XV: So-Stą


Nazwy miejscowe Polski. Historia - pochodzenie - zmiany. Tom XV: So - Stą, pod red. Barbary Czopek-Kopciuch i Urszuli Bijak, Kraków 2018, 231 + IV s.


[fragmenty Wstępu do tomu I]


    Od wielu lat w Polsce prowadzone są badania nad nazwami geograficznymi, zwłaszcza nad nazwami obiektów zamieszkanych. Powstało wiele monografii regionalnych obejmujących nazewnictwo mniejszych lub większych obszarów naszego kraju. Wydano liczne rozprawy analizujące wybrane struktury słowotwórcze. Czas zmierzać do ujęć całościowych. Nasze opracowanie traktujemy jako swoiste podsumowanie dotychczasowych badań  nad nazwami miejscowymi Polski. Przez  nazwy miejscowe rozumiemy nazwy obiektów zamieszkanych, stanowiących samodzielne jednostki osadnicze. Będą to zatem nazwy miast i wsi. Niekiedy do nazw miejscowych zalicza się także nazwy części miast (dzielnic, placów, ulic), części wsi (kolonii, przysiółków), ośrodków przemysłowych, ośrodków uzdrowiskowych. Jeśli tak szeroko pojmie się termin nazwa miejscowa, to okaże się że jest ich tak dużo w Polsce, że nie sposób omówić ich wszystkich w jednym opracowaniu, nawet objętościowo dużym (...)                                                                                                                                                  

    W naszym opracowaniu znajdą się nazwy wszystkich osad uznanych obecnie za wsi i miasta. Uwzględniamy też te nazwy, które w przeszłości określały wsi, lecz z czasem wsi te przekształciły się w części innych wsi lub weszły w obręb miast. Omawiamy też nazwy osad, które zaniknęły. Nie uwzględniamy natomiast części wsi, kolonii, przysiółków, a w miastach nazw dzielnic, placów, ulic, chyba że nazwy te są pozostałościami po dawnych wsiach (...)
Nazwy miejscowe Polski - tom XV: So-Stą

  • Dostępność: 52
  • 22,00zł


Produkty Powiązane

Nazwy miejscowe Polski - tom XIV: Sk-  Sn

Nazwy miejscowe Polski - tom XIV: Sk- Sn

Nazwy miejscowe Polski. Historia - pochodzenie - zmiany. Tom XIV: Sk - Sn, pod red. Kazimierza Rymut..

9,99zł Bez podatku:9,99zł

Nazwy miejscowe Polski - tom XVI: Stb-Sy

Nazwy miejscowe Polski - tom XVI: Stb-Sy

Nazwy miejscowe Polski. Historia - pochodzenie - zmiany. Tom XVI: Stb-Sy, pod red. Urszuli Bijak i P..

85,00zł Bez podatku:85,00zł