• Polskie atlasy dialektologiczne i etnograficzne

Jerzy Reichan, Kazimierz Woźniak, Polskie atlasy dialektologiczne i etnograficzne, Kraków 2004,  495 s. + 42 mapy

Celem rozprawy jest przedstawienie atlasów gwar polskich i polskich atlasów etnograficznych.

SPIS TREŚCI

II. ATLASY DIALEKTÓW POLSKICH 
1. Profesor Kazimierz Nitsch i początek geografii lingwistycznej w Polsce 
2. Atlas językowy polskiego Podkarpacia (AJPP)  
3. Plany ogólnopolskiego atlasu gwarowego  
4. Mały atlas gwar polskich (MAGP)  
5. Refleksja Mieczysława Karasia na temat „osobliwości rozwojowej”
 polskiej geografii lingwistycznej  
6. Atlasy poszczególnych dialektów, atlasy dużych 
części dialektów i atlasy mniejszych regionów gwarowych  
6.1. Atlasy poszczególnych dialektów i atlasy dużych części dialektów 
6.1.1. Atlasy dialektów 
6.1.1.1. Atlas językowy kaszubszczyzny i dialektów sąsiednich (AJK)  
6.1.1.2. Atlas językowy Śląska (AJŚ)  
6.1.1.3. Atlas gwar mazowieckich (AGM)  
6.1.1.4. Atlas języka i kulimy ludowej Wielkopolski (AJW) 
6.1.2. Atlasy dużych części dialektów  
6.1.2.1. Atlas gwarowy województwa kieleckiego (AWK) 
6.1.2.2. Trzy prace Haliny Pelcowej o gwarach Lubelszczyzny (AL I-III) 
6.1.2.3. „Studia Warmińsko-Mazurskie” (SWM) 
6.2. Atlasy mniejszych regionów gwarowych  
6.2.1. Polsko-laskie pogranicze językowe na terenie Polski (PLPJ) 
6.2.2. Atlas polskich gwar spiskich na terenie Polski 
i Czechosłowacji (AS) 
6.2.3. Atlas gwarowy dawnej puszczy sandomierskiej (APS)  
6.2.4. Atlas gwar polskich i ukraińskich okolic Włodawy (AW) 
6.2.5. Mały atlas językowy województwa gorzowskiego (AG)  
Atlas polskich innowacji dialektalnych (APID) 
Atlas gwar polskich (AGP)  
Ponadto w książce przedstawiono monografie językoznawcze spełniające role atlasów językowych, atlasy poświęcone gwarom niepolskim na terenie Polski oraz atlasy etnograficzne.

Polskie atlasy dialektologiczne i etnograficzne

 • Kod Produktu: Polskie atlasy dialektologiczne i etnograficzne
 • Dostępność: 10
 • 9,99zł

 • Bez podatku: 9,99zł