• Z kresów wschodnich na zachodnie. Relacje przesiedleńców z komentarzem językowym. Tom 2. Lwowskie

Katarzyna Czarnecka, Ewa Dzięgiel, Daria Ławrynow : Z kresów wschodnich na zachodnie. Relacje przesiedleńców z komentarzem językowym. Tom 2. Lwowskie, pod. redakcją Katarzyny Czarneckiej, Kraków, 2023, 268 s.


ISBN: 978-83-64007-85-9„Jest to opracowanie interdyscyplinarne, ale przede wszystkim znaczące dla rozwoju języ­koznawstwa, zwłaszcza dla badań nad różnymi odmianami polszczyzny. Teksty nagrane przez zespół Władysława Paryla były rozproszone w różnych pracach magisterskich. Zostały zebra­ne i opracowane przez autorki jako całość. Jest to dokumentacja wymierającej odmiany języka polskiego, a także zanikającej kresowej kultury. (…) Teksty stanowią także źródło do badań et­nograficznych i kulturoznawczych dotyczących codzienności, obrzędowości, religijności, kultury ludowej na terenie dawnych wschodnich woje­wództw Rzeczypospolitej”.

[z recenzji prof. dr hab. Anny Zielińskiej]

Z kresów wschodnich na zachodnie. Relacje przesiedleńców z komentarzem językowym. Tom 2. Lwowskie

  • Kod Produktu: Z kresów wschodnich na zachodnie. Tom 2
  • Dostępność: 57
  • 100,00zł

  • Bez podatku: 100,00zł

Produkty Powiązane

Z kresów wschodnich na zachodnie. Relacje przesiedleńców z komentarzem językowym. Tom 1. Tarnopolskie

Z kresów wschodnich na zachodnie. Relacje przesiedleńców z komentarzem językowym. Tom 1. Tarnopolskie

Katarzyna Czarnecka, Dorota A. Kowalska, Lyudmyla Yanushevska : Z kresów wschodnich na zachodnie. Re..

120,00zł Bez podatku: 120,00zł