• Słownik gwar polskich, t. 8, z. 2 (25)

Słownik gwar polskich, tom VIII, z. 2 (25): Gardziel-Gibliwy, pod red. Joanny Okoniowej, Jerzego Reichana i Barbary Grabki, Kraków 2012, s.159-322; Uzupełnienie źródeł drukowanych i rękopiśmiennych 4 s.; Wykaz haseł i odsyłaczy do tomu VIII, z. 2 (25), 17 s.

Słownik gwar polskich, t. 8, z. 2 (25)

  • Dostępność: 1
  • 9,99zł