Kazimierz Rymut, Szkice onomastyczne i historycznojęzykowe, Kraków 2003, 340 s.

seria: Prace Instytutu Języka Polskiego PAN nr 118


Kilka słów wyjaśnienia

W ciągu kilku dziesięcioleci mojej pracy naukowej obok dużych objętościowo książek pisałem też rzeczy drobne. Większość z nich powstawała jakby na marginesie moich długoletnich badań, których owocem były książki. W wielu artykułach poruszałem kwestie, których z różnych powodów nie mogłem pomieścić w pracach syntetycznych. Moje rozmyślania często przybierały formy referatów wygłaszanych na różnych konferencjach naukowych czy też artykułów zamieszczanych w księgach pamiątkowych. Teksty tych rozprawek po latach są już trudno dostępne. Wiele z nich do dziś zachowało częściowo swoją pierwotną wartość, dlatego też, po wyselekcjonowaniu ważniejszych, postanowiłem je zebrać w odrębnym tomie. Może się przydadzą młodym badaczom lub też staną się podnietą do powtórnych przemyśleń innych językoznawców (...)

Kraków, 15 listopada 2003 r.

Kazimierz Rymut

Kazimierz Rymut, Szkice onomastyczne

  • Kod Produktu: Kazimierz Rymut, Szkice onomastyczne
  • Dostępność: 19
  • 9,99zł

  • Bez podatku: 9,99zł