Nowe nazwy własne – nowe tendencje badawcze, pod red. Aleksandry Cieślikowej, Barbary Czopek-Kopciuch i Katarzyny Skowronek, Kraków 2007, 627 s.


Zbiór artykułów ukazujących metodologię i prace różnych ośrodków onomastycznych polskich i zagranicznych, wzbogacający spostrzeżenia o językowych właściwościach nowych nazw własnych i w nowy sposób ujmujący formę oraz funkcje nazw własnych w przeszłości i teraźniejszości.  Gromadzenie artykułów do tomu zbiegło się z pięćdziesiątą rocznicą czasopisma "Onomastica"  i trzydziestą rocznicą działalności Komisji Onomastycznej przy Komitecie Językoznawstwa PAN. Tym rocznicom i wystąpieniom naukowym poświęcona była XV Ogólnopolska Konferencja Onomastyczna.

Tom poświęcony pamięci profesora Kazimierza Rymuta, organizatora działań naukowych i popularyzatorskich w dziedzinie onomastyki. 

Nowe nazwy własne – nowe tendencje badawcze

  • Kod Produktu: Nowe nazwy własne – nowe tendencje badawcze
  • Dostępność: 25
  • 9,99zł

  • Bez podatku: 9,99zł