• Robert Mrózek, Słownik motywacyjny antroponimów przezwiskowych socjolektu młodzieżowego

Robert Mrózek, Słownik motywacyjny antroponimów przezwiskowych socjolektu młodzieżowego, Kraków 2007, 199 s.


[fragment Słowa wstępnego]


W niezwykle bogatym zasobie nazw własnych, które w systemie językowym są wyróżniającym się swoistością semantyczną i funkcjonalną współkomponentem leksyki, obok zróżnicowanych nazw geograficznych (geonimów, toponimów) drugą istotną pod względem rangi społecznej i komunikacyjnej kategorię nazewniczą  tworzą nazwy osobowe (antroponimy): imiona i nazwiska (oficjalne nazwy urzędowe), przezwiska, przydomki, pseudonimy (nazwy nieoficjalne).

Słownik zawiera materiał przezwiskowy, zgromadzony w latach 1990-2005 w trakcie badań własnych i seminaryjnych w środowiskach młodzieżowych, głównie uczniowskich. Poprzedzony "Wprowadzeniem", objaśniającym skrótowo właściwości i pozycje przezwiska w antroponimii i socjolektalnej odmianie języka mikrowspólnot młodzieżowych, prezentuje twory nazewnicze  motywowane apelatywnie i onimicznie, czyli także odnazwiskowe i odimienne (...)

Robert Mrózek

Robert Mrózek, Słownik motywacyjny antroponimów przezwiskowych socjolektu młodzieżowego

  • Kod Produktu: Robert Mrózek, Słownik motywacyjny
  • Dostępność: 26
  • 20,00zł

  • Bez podatku: 20,00zł