• Krystyna Kowalik, Struktura morfonologiczna współczesnej polszczyzny

Krystyna Kowalik, Struktura morfonologiczna współczesnej polszczyzny, Kraków 1997, 191 s.

seria: Prace Instytutu Języka polskiego PAN nr 101

[fragmenty Słowa wstępnego]

Praca powstała na marginesie badań struktury morfologicznej języka polskiego. Przedstawione tu studia poświęcone są wybranym zagadnieniom morfonologicznym. Pierwszym moim syntetyzującym ujęciem tej problematyki był rozdział "Morfonologia" w "Gramatyce współczesnego języka polskiego (Morfologia)", opracowanej z inicjatywy Instytutu Języka Polskiego PAN w Krakowie (Warszawa 1984). W ujęciu tym w znacznym stopniu wykorzystałam koncepcję polskiej morfonologii zaproponowaną przez R. Laskowskiego w monografii "Studia nad morfonologią współczesnego języka polskiego" (Wrocław 1975), która zapoczątkowała nową erę badań w tym zakresie. Od wspomnianej monografii różni się jednak ono pod wieloma względami, narzuconymi w "Gramatyce" przez podręcznikową formę wykładu, tj. metodologią opisu, zakresem poruszanych zagadnień teoretycznych i mniejszą szczegółowością analizowanych faktów. (...)


Krystyna Kowalik, Struktura morfonologiczna współczesnej polszczyzny

  • Kod Produktu: Struktura morfonologiczna współczesnej polszczyzny
  • Dostępność: 24
  • 9,99zł

  • Bez podatku: 9,99zł