Marian Plezia, Scripta minora. Łacina średniowieczna i Wincenty Kadłubek, Kraków 2001, 370 s.

Wykaz prac naukowych Profesora, zebrany przez Krzysztofa Pawłowskiego ("Meander", ibidem, s. 353-375), liczy 400 pozycji, w tym wiele dzieł obszernych i ważkiego znaczenia, ale też prace drobne, lecz nie mniej istotne dla rozwoju nauki. Sam Profesor Plezia rozumiał konieczność gromadzenia w jednym miejscu tych rozproszonych po różnych - nieraz trudno dostępnych - czasopismach naukowych przyczynków i postarał się osobiście o wydanie trzech zbiorów swoich drobniejszych artykułów (...) Teraz oddajemy do rąk czytelników czwarty zbiór. Zebraliśmy w tym tomie dwadzieścia sześć drobniejszych artykułów Profesora Plezi z dwóch głównych nurtów Jego zainteresowań mediewistycznych (...) Studia wchodzące w skład pierwszej części zbioru to w dużej mierze najróżniejsze spostrzeżenia i wnioski wysnuwane z różnorodnych zjawisk językowych zawartych w Słowniku łaciny średniowiecznej, które z właściwą sobie umiejętnością Profesor Plezia ukazywał syntetycznie i całościowo, na szerokim tle naukowym. Drugą część stanowią rozprawki dotyczące Wincentego Kadłubka, kronikarza , którym nasz Uczony interesował się co najmniej od 1947 roku (data pierwszego studium), a których to zainteresowań koroną jest monumentalne wydanie Kadłubkowej Kroniki, opatrzone wyśmienitym komentarzem, Magistri Vincentii dicti Kadłubek Chronica Polonorum  (...)

Krystyna Weyssenhoff-Brożkowa  

[fragmenty Posłowia]

Marian Plezia, Scripta minora. Łacina średniowieczna i Wincenty Kadłubek

  • Kod Produktu: Łacina średniowieczna i Wincenty Kadłubek
  • Dostępność: 17
  • 9,99zł

  • Bez podatku: 9,99zł