• Katarzyna Czarnecka, Słowotwórstwo gwar polskich na Ukrainie
Katarzyna Czarnecka, Słowotwórstwo gwar polskich na Ukrainie. Czasownik, Kraków 2014, 276 s. + 1 mapa

Czasownik to pierwsza praca w całości poświęcona słowotwórstwu polszczyzny południowokresowej. Opierając się na rozległym, różnorodnym materiale, autorka bada współfunkcjonowanie derywatów rodzimych i formacji, w których wyraźne są wpływy obce. Określa, na czym polegają i z czego wynikają charakterystyczne dla języka polskiego na Kresach południowych osobliwości prefiksalne, systematyzuje je i ustala proporcje poszczególnych grup. Pokazuje dynamikę gwarowego systemu słowotwórczego, w którym ściera się stare z nowym, rodzime z obcym, dialektalne z ogólnym.

Katarzyna Czarnecka, Słowotwórstwo gwar polskich na Ukrainie

  • Kod Produktu: Katarzyna Czarnecka, Słowotwórstwo gwar polskich na Ukrainie
  • Dostępność: 29
  • 9,99zł

  • Bez podatku: 9,99zł