• Onomastica LIV

Onomastica. Pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym. Rocznik LIV, red. naczelny Aleksandra Cieślikowa, Kraków 2010, 355 s.

Onomastica LIV

  • Dostępność: 16
  • 20,00zł