• Mariusz Frodyma, Indeksy do "Opisu źródeł Słownika Staropolskiego"

 Indeksy do "Opisu źródeł Słownika Staropolskiego", opracował Mariusz Frodyma, Kraków 2011, XXVI +218 s.


Spis treści

Wstęp

Rozwiązanie skrótów nazw źródeł, które znajdą się w suplemencie do Słownika staropolskiego

Wykaz nazw archiwów oraz bibliotek i mniejszych księgozbiorów

Rozwiązanie skrótów nazw archiwów oraz bibliotek i mniejszych księgozbiorów

Rozwiązanie innych skrótów


I.     Indeks rękopisów i inkunabułów według miejscowości oraz według archiwów, bibliotek i mniejszych księgozbiorów, w których są (były) te rękopisy i inkunabuły przechowywane

II.    Indeks rękopisów według sygnatur

III.   Indeks inkunabułów według sygnatur

IV.   Indeks rękopisów a także rękopiśmiennych tekstów w inkunabułach w układzie chronologicznym

V.    Indeks inkunabułów według miejsca wydania

VI.   Indeks inkunabułów według daty wydania

VII.  Indeks rzeczowy

VIII. Indeks tytułów oraz tytułów części i fragmentów rękopisów oraz inkunabułów

IX.   Indeks incipitów

X.    Indeks explicitów

XI.   Indeks polskich zdań

XII.  Indeks zapisek proweniencyjnych

XIII. Indeks wydawnictw ciągłych, czasopism

XIV. Indeks osób

XV.  Indeks nazw geograficznych i jednostek terytorialnych


Errata do Opisu źródeł Słownika staropolskiego (oprac. Ludwika Szelachowska-Winiarzowa)Mariusz Frodyma, Indeksy do "Opisu źródeł Słownika Staropolskiego"

  • Kod Produktu: Mariusz Frodyma, Indeksy do "Opisu źródeł Słownika
  • Dostępność: 21
  • 20,00zł

  • Bez podatku: 20,00zł