• Renata Kucharzyk, System fonetyczny i leksykalny wsi Rzepiennik Strzyżewski

Renata Kucharzyk, System fonetyczny i leksykalny wsi Rzepiennik Strzyżewski w ujęciu socjolingwistycznym, Kraków 2003, 112 s.

seria: Prace Instytutu Języka Polskiego PAN nr 116


[fragmenty Wstępu]

Niniejsza praca jest przyczynkiem do badań nad ewolucją gwary. Zostały w niej omówione przeobrażenia, jakim podlega język mieszkańców typowej małopolskiej wioski - Rzepiennika Strzyżewskiego, ze szczególnym zwróceniem uwagi na kierunek i tempo tych zmian. Z racji obszerności problemu ograniczono się do omówienia przemian jedynie w zakresie podsystemu fonetycznego (Część I) i leksykalnego (Część II). Część I powstała z wykorzystaniem już istniejącej metodologii, natomiast w Części II zastosowano nowe rozwiąznaia metodologiczne, będące autorską propozycją sposobu badania zmian zachodzących w słownictwie gwarowym w ujęciu socjolingwistycznym.

Renata Kucharzyk, System fonetyczny i leksykalny wsi Rzepiennik Strzyżewski

  • Kod Produktu: Renata Kucharzyk, System fonetyczny i leksykalny wsi Rzepiennik
  • Dostępność: 12
  • 9,99zł

  • Bez podatku: 9,99zł