• Maciej Grochowski, Wyrażenia funkcyjne

Maciej Grochowski, Wyrażenia funkcyjne. Studium leksykograficzne, Kraków 1997, 126 s.

seria: Prace Instytutu Języka Polskiego PAN nr 104Wprowadzenie: O badaniach leksykograficznych nad wyrażeniami funkcyjnymi  [fragmenty]

Liczne spójniki, partykuły, przyimki i inne wyrażenia pokrewne o funkcji wewnętrznojęzykowej i wewnętrznotekstowej należą niewątpliwie do grupy takich jednostek, które niezwykle trudno jest opisać zarówno z punktu widzenia składni, jak i semantyki. Mają one bowiem właściwości (a) indywidualne, powtarzające się jedynie w kilkuelementowych seriach (w przeciwieństwie  np. do rzeczowników, czasowników czy przymiotników), (b) odznaczające się niemałym stopniem zmienności kontekstualnej: w różnych typach kontekstów ujawniają się inne cechy gramatyczne i semantyczne tych  samych ciągów diakrytów. W grupach spójników i partykuł wiele jest takich wyrażeń, których  znaczenie nie jest powszechnie zrozumiałe (np. na wskroś,  niejako, nieomal, poniekąd, wszakże, zgoła), a także takich, których poprawne użycie sprawia kłopot, i to  nie tylko osobom, dla których język polski jest językiem obcym, ale również wielu rodzimym użytkownikom języka (…) Wydaje się więc, iż istnieją wystarczające argumenty przemawiające  za tezą o potrzebie opracowania słownika polskich wyrażeń funkcyjnych (…)

Interpretacja wybranych jednostek oraz informacja o stanie badań dotyczących opisywanych tu jednostek to dwa główne zadania tej pracy. Rezygnuję w niej celowo z rozważania ogólnych, teoretyczno-metodologicznych problemów leksykografii jednojęzycznej. Świadomie unikam również oceny słowników i literatury przedmiotu, nie podejmuję prób polemiki z zawartymi w niej tezami, nie przedstawiam uzasadnień eksplikacji (opracowanie to nie ma bowiem statusu monografii). Staram się natomiast zarejestrować dużą liczbę informacji o jednostkach i ich klasach. Dlatego też artykuły hasłowe i bibliografia stanowią najistotniejsze fragmenty tej książki (…)


[Maciej Grochowski, Kraków 1997]


Maciej Grochowski, Wyrażenia funkcyjne

  • Kod Produktu: Maciej Grochowski, Wyrażenia funkcyjne
  • Dostępność: 22
  • 7,88zł

  • Bez podatku: 7,88zł

Produkty Powiązane

Maciej Grochowski, Szyk jednostek funkcyjnych we współczesnym języku polskim

Maciej Grochowski, Szyk jednostek funkcyjnych we współczesnym języku polskim

Maciej Grochowski, Szyk jednostek funkcyjnych we współczesnym języku polskim, Instytut Języka Polski..

49,00zł Bez podatku: 49,00zł