Wielki słownik języka polskiego PAN. Geneza, koncepcja, zasady opracowania, komitet redakcyjny: Piotr Żmigrodzki, Mirosław Bańko, Barbara Batko-Tokarz, Jakub Bobrowski, Anna Czelakowska, Maciej Grochowski, Renata Przybylska, Jadwiga Waniakowa, Katarzyna Węgrzynek, Kraków 2018, 264 s.

[fragment Przedmowy]

Książka niniejsza stanowi podsumowanie ponaddwunastoletniego okresu prac nad największym przedsięwzięciem polskiej leksykografii XXI wieku, jakim jest Wielki słownik języka polskiego PAN (dalej: WSJP PAN). Dzieło to powstaje od 2006 roku (choć początek prac koncepcyjnych datuje się jeszcze wcześniej) pod auspicjami Instytutu Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, z udziałem lingwistów i leksykografów z licznych innych ośrodków naukowych naszego kraju. Od 2009 roku hasła słownika są publikowane  w Internecie pod adresem http://wsjp.pl i dostępne każdemu użytkownikowi sieci bez konieczności ponoszenia za to opłat.

            Gdyśmy nasze prace nad słownikiem zaczynali, aktualne było pytanie, czy powinien on mieć formę tylko internetową, czy nie powinno się przygotować również wersji drukowanej. Dziś jest to już nieaktualne – rozwój cywilizacji i techniki oraz życia naukowego i społecznego dał na nie jednoznaczną odpowiedź. Rodzi się wszakże inne pytanie: czy jest potrzebna tradycyjna, drukowana książka opowiadająca o słowniku, który występuje wyłącznie w formie hipertekstowej, elektronicznej? Twórcy słownika uznali jednak, że publikacja taka może być potrzebna i przydatna. Mimo, że pod względem układu zawartości odpowiada ona w dużej mierze temu, co można znaleźć na stronie słownikowej w zakładce „Wstęp”, poszczególne zagadnienia uzyskały w niej ujęcie nieco inne, poszerzone, lepiej również naświetlone tło poszczególnych rozwiązań i decyzji leksykografów. Autorami rozdziałów niniejszej książki są osoby odpowiedzialne  merytorycznie za odpowiednie elementy informacji słownikowej i mikrostruktury słownika, opisy mają więc bardziej indywidualny charakter i odnoszą się do przedmiotowych zagadnień nie „z biegu”, ale ex post, formułując uogólnienia i także  wnioski dla przyszłych badań oraz prac leksykograficznych. Nowością są zestawienia publikacji członków zespołu WSJP PAN o słowniku i publikacji, w których słownik jest przywoływany, a także  pełny wykaz osób, które  brały udział  w opracowaniu  (jest ich blisko setka). Stanowi więc prezentowana książka kompendium wiedzy o słowniku oraz ważne uzupełnienie w stosunku  do jego części hasłowej i do innych treści zamieszczonych w jego witrynie […]  

Kraków, luty 2018 roku

Piotr Żmigrodzki


                       


Wielki słownik języka polskiego PAN

  • Kod Produktu: Wielki słownik języka polskiego PAN
  • Dostępność: W magazynie
  • 50,00zł

  • Bez podatku: 50,00zł