• Język Polski. Rocznik XCIX zeszyt 3

Język Polski. Rocznik XCIX zeszyt 3


Czasopismo „Język Polski” ukazuje się od 1913 roku. Od 2016 roku wydawane jest jako kwartalnik.

ISSN 0021-6941


Spis treści:


ARTYKUŁY I ROZPRAWY

 • MACIEJ EDER, RAFAŁ L. GÓRSKI: Typologia tekstów oparta na miarach kwantytatywnych: studium korpusowe o zróżnicowaniu polszczyzny
 • ANDRZEJ DYSZAK: Z badań nad zjawiskami słowotwórczymi i adaptacyjnymi w „najmłodszej polszczyźnie”
 • MIROSŁAW BAŃKO: Jeszcze o roli przyrostka -k- w adaptacji zapożyczeń w polszczyźnie
 • GRZEGORZ SZPILA: Amerykańskie przysłowia we współczesnej polszczyźnie
 • BEATA KURYŁOWICZ: Terminologia matematyczna w Nowym dykcjonarzu Michała Abrahama Troca na tle polskiej i europejskiej tradycji naukowej. Prolegomena
 • IRENA SZCZEPANKOWSKA: Zalety modelu objaśniania znaczeń w osiemnastowiecznym dykcjonarzu Piotra Daneta i Franciszka Koli z perspektywy współczesnej semantyki i leksykografii
 • JUSTYNA WALKOWIAK: Słowiańszczyzna Połabska jako zapoznana motywacja niektórych urbanonimów w Poznaniu
 • SZYMON POGWIZD: Wybrane przykłady polsko-wschodniosłowackich zbieżności semantycznych na tle ogólnosłowiańskim


JUBILEUSZE

 • ANNA TYRPA: O Profesorze Jerzym Reichanie z okazji dziewięćdziesiątych urodzin
 • PIOTR ŻMIGRODZKI: Jerzy Bartmiński i doskonałość naukowa (na osiemdziesięciolecie urodzin)


RECENZJE

 • ALEKSANDRA NIEWIARA: Praca ludzka w perspektywie interdyscyplinarnej, red. Arkadiusz Bagłajewski, Jerzy Bartmiński, Monika Łaszkiewicz, Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska; Leksykon aksjologiczny Słowian i ich sąsiadów, tom 3: Praca, red. Jerzy Bartmiński, Małgorzata Brzozowska, Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska
 • KATARZYNA SOBOLEWSKA: Słownik stereotypów i symboli ludowych, tom 2: Rośliny, zeszyt 1: Zboża, koncepcja całości i redakcja Jerzy Bartmiński
 • AGNIESZKA WEŁPA-SIUDEK: Słownik stereotypów i symboli ludowych, tom 2: Rośliny, zeszyt 2: Warzywa, przyprawy, rośliny przemysłowe, koncepcja całości i redakcja Jerzy Bartmiński
 • MONIKA CZEREPOWICKA: Michał Woźniak, Jak znaleźć igłę w stogu siana? Automatyczna ekstrakcja wielosegmentowych jednostek leksykalnych z tekstu polskiego

Język Polski. Rocznik XCIX zeszyt 3

 • Kod Produktu: Język Polski. Rocznik XCIX zeszyt 3
 • Dostępność: 22
 • 25,00zł

 • Bez podatku: 25,00zł