• Język Polski. Rocznik XCIX zeszyt 4

Język Polski. Rocznik XCIX zeszyt 4


Czasopismo „Język Polski” ukazuje się od 1913 roku. Od 2016 roku wydawane jest jako kwartalnik.

ISSN 0021-6941


Spis treści:

ARTYKUŁY I ROZPRAWY

 • RENATA KUCHARZYK: Formacje z sufiksem -icha/-ycha w wypowiedziach internautów
 • MAŁGORZATA RUTKIEWICZ-HANCZEWSKA: Określenia dni tygodnia w nazwach miejscowych Polski: historia, pochodzenie, zmiany
 • MARCIN ZABAWA: Cybermycha, full wersja, poboczny boss: angielskie półkalki i konstrukcje hybrydalne w potocznej polszczyźnie użytkowników komputerów
 • SARA AKRAM: Moja narracja staje naprzeciw twojej. O kontekstowych użyciach narracji
 • BARBARA TARASZKA-DROŻDŻ: Kartofle i ziemniaki w muzyce, czyli o twórczym wykorzystaniu potencjału językowego z perspektywy semantyki encyklopedycznej
 • AGNIESZKA RASZEWSKA-KLIMAS: Wieloznaczność a wielomotywacyjność, homonimia i polisemia antroponimiczna
 • KAJA KIEŁPIŃSKA: Kategorie zarządzania i sprzedaży w języku life coachingu
 • JOLANTA MITURSKA-BOJANOWSKA: O przekształceniach przysłowia Niedaleko pada jabłko od jabłoni we współczesnej polszczyźnie
 • MAO YINHUI, ELŻBIETA SĘKOWSKA: Lingwistyczne aspekty przekładów literatury polskiej na język chiński (ze szczególnym uwzględnieniem opowiadań Sławomira Mrożka)


WSPOMNIENIA

 • PIOTR ŻMIGRODZKI: Prof. dr hab. Mirosław Skarżyński (26 VIII 1952 – 23 VIII 2019)


RECENZJE

 • KATARZYNA WĘGRZYNEK: Gabriela Dziamska-Lenart, Frazeografia polska. Teoria i praktyka
 • JAKUB BOBROWSKI: Małgorzata Miławska-Ratajczak, Dialog w roli głównej. Polszczyzna we współczesnym kinie na przykładzie wybranych autorów
 • ANNA NIEPYTALSKA-OSIECKA: Feminatywum w uwikłaniach językowo-kulturowych Agnieszki Małochy-Krupy jako przekrojowe ujęcie kategorii feminatywu od II połowy XIX wieku do czasów współczesnych


KRONIKA

 • P.Ż.: Obradowało Walne Zgromadzenie Delegatów TMJP
 • MACIEJ RAK: Zebranie Oddziału Krakowskiego TMJP 15 X 2019 roku poświęcone wspomnieniu Prof. Mirosława Skarżyńskiego (1952–2019)


VARIA

 • Nowości wydawnicze
 • Podziękowanie
 • Przydatne informacje dla członków TMJP
 • Do czytelników i autorów „Języka Polskiego”
 • Recenzenci artykułów z XCIX rocznika „Języka Polskiego”

Język Polski. Rocznik XCIX zeszyt 4

 • Kod Produktu: Język Polski. Rocznik XCIX zeszyt 4
 • Dostępność: 22
 • 25,00zł

 • Bez podatku: 25,00zł