• Socjolingwistyka 33

Socjolingwistyka 33, red. naczelna Katarzyna Skowronek, Kraków 2019, 306 s.


"Socjolingwistyka" to czasopismo naukowe wychodzące od 1977 roku, wydawane w latach 1977-1990 przez Uniwersytet Śląski w Katowicach, a od 1991 roku przez Instytut Języka Polskiego PAN w Krakowie (ISSN 0208-6808). Twórcą „Socjolingwistyki” i jej wieloletnim redaktorem był prof. dr hab. Władysław Lubaś. Czasopismo adresowane jest do polskich i zagranicznych badaczy. Począwszy od numeru 29 (2015), publikowane są teksty w językach polskim oraz angielskim.


„Socjolingwistyka” jest rocznikiem poświęconym problematyce z pogranicza językoznawstwa i innych dyscyplin humanistycznych, przede wszystkim socjologii, antropologii kultury, literaturoznawstwa i politologii. W tematyce pisma mieści się szerokie spectrum zagadnień interdyscyplinarnych: m.in.: rozwój języka z perspektywy społecznej, kulturowej i politycznej, miejsce socjolingwistyki i socjologii języka pośród innych dyscyplin, dyskurs jako praktyka językowa i społeczna, metodologia badań socjolingwistycznych, sytuacja i status języków, mniejszości narodowych i etnicznych, polityka językowa, wielojęzyczność, socjolekty, idiolekty, język miasta i wsi, rejestry i style języka i literatury. Na łamach czasopisma drukowane są także recenzje i sprawozdania.


Socjolingwistyka 33

  • Kod Produktu: Socjolingwistyka 33
  • Dostępność: 47
  • 70,00zł

  • Bez podatku: 70,00zł

Produkty Powiązane

Socjolingwistyka 36

Socjolingwistyka 36

Socjolingwistyka 36, red. naczelna Katarzyna Skowronek, Kraków 2022, 311 s. "Socjolingwistyka"..

180,00zł Bez podatku: 180,00zł

Socjolingwistyka 37

Socjolingwistyka 37

Socjolingwistyka 37, red. naczelna Katarzyna Skowronek, Kraków 2023, 390 [1] s. "Socjolingwist..

231,00zł Bez podatku: 231,00zł