• Bibliografia onomastyki polskiej 2011-2015

Bibliografia onomastyki polskiej od roku 2011 do roku 2015 włącznie, oprac. Iwona Nobis, Kraków 2020, XLIX, 470 s.


Niniejszy tom, obejmujący lata 2011-2015, jest ósmym tomem „Bibliografii onomastyki polskiej", która ukazuje się od roku 19601. Jej wydanie zapoczątkował prof. Witold Taszycki, kontynuatorami byli: Mieczysław Karaś, Adam Turasiewicz, Kazimierz Rymut, Rozalia Przybytek, a obecnie dzieło to kontynuuje Iwona Nobis.

Układ rzeczowy „Bibliografii" - wykaz skrótów wykorzystanych czasopism i opracowań ciągłych, materiałów i opracowań - stanowi kontynuację poprzednich tomów. „Bibliografia onomastyki polskiej" zawiera dwa główne działy: „Materiały", czyli publikacje nieonomastyczne (wykazy nazw osobowych i geograficznych, wybrane /z konieczności/ opracowania i źródła historyczne), ale przynoszące cenny dla onomastów materiał nazewniczy, oraz „Opracowania", czyli prace naukowe (nierzadko także popularnonaukowe) z zakresu onomastyki autorstwa głównie polskich badaczy. Częściowo jednak ujęto w publikacji prace uczonych z innych krajów, piszących o nazwach z terenu Polski.

Treść niejasnych lub czasem zbyt ogólnych tytułów oraz przedmiot i zakres zamieszczonych prac przybliżają krótkie adnotacje pod artykułami.

Ostatnią część publikacji stanowią indeksy: „Indeks autorów" i „Wykaz ważniejszych omówionych wyrazów", które w znacznym stopniu ułatwiają orientację w dorobku onomastycznym konkretnego autora; są też pomocą w odnalezieniu opracowań poświęconych poszczególnym regionom Polski, typom nazw lub bardziej szczegółowym zagadnieniom.

[fragment wstępu]ISBN 978-83-64007-67-5


Bibliografia onomastyki polskiej 2011-2015

  • Kod Produktu: Bibliografia onomastyki polskiej 2011-2015
  • Dostępność: 66
  • 29,00zł

  • Bez podatku: 29,00zł