• Polonica XL

POLONICA. Tom XL, red. naczelny Rafał Górski, Kraków 2020, 151 s.

 

POLONICA są ogólnopolskim rocznikiem wydawanym przez Instytut Języka Polskiego PAN w Krakowie od 1975 roku. 

Tematyka czasopisma koncentruje się w szczególności wokół badań nad gramatyką i semantyką współczesnej polszczyzny, przyjmowane są również artykuły dotyczące teorii i metodologii lingwistycznej a także zagadnień historycznych.

 

Numer ISSN: 0137-9712 
Numer e-ISSN: 2545-045X

 

Spis treści:

ROZPRAWY
Dagmara Banasiak
O śmianiu się z czegoś i z kogoś, czyli o przedmiotowym i podmiotowym znaczeniu czasownika śmiać się

Iwona Król, Miejsce internacjonalizacji w systemie słowotwórczym języka polskiego i języka arabskiego na przykładzie międzynarodowych formacji imiennych z prefiksem anty-

Grzegorz Szpila Przysłowia w polskim flowklorze

Izabela Gatkowska Konotacje koloru w testach swobodnych skojarzeń słownych w ciągu pięćdziesięciu lat. Studium porównawcze.

Joanna Kozioł, Proces numeralizacji rzeczowników w gwarach polskich

Dorota Masłej, Wykorzystanie Biblii w tekście apokryficznym i kaznodziejskim na przykładzie staropolskich tłumaczeń perykopy o uzdrowieniu syna dworzanina

Barbara Mirtenga, Terminologia związana z ekspresywnością języka i leksyką ekspresywną w ujęciu historycznym. Prolegomena                           

Renata Bronikowska, Katarzyna Kryńska, Łacina w KorBie. Użyteczność Elektronicznego Korpusu Tekstów Polskich XVII i XVIII wieku dla filologa neolatynisty

Mariusz Leńczuk, Glosy jako podstawa polskich badań historycznojęzykowych
Dagmara Maryn-Stachurska, O znaczeniu przedmiotowym i metatekstowym jednostek normalny

 

SPRAWOZDANIA
Krzysztof Nowak, Łukasz Halida
I Warsztaty eFontes. Reprezentatywność: gatunki i funkcje

Polonica XL

  • Dostępność:5
  • 62,00zł
  • 9,99zł