• Język Polski. Rocznik CI zeszyt 3

Język Polski. Rocznik CI zeszyt 3

 

Czasopismo „Język Polski” ukazuje się od 1913 roku. Od 2016 roku wydawane jest jako kwartalnik.

ISSN 0021-6941

 

Spis treści

ARTYKUŁY I ROZPRAWY

Adam Przepiórkowski : Frazemowość narzędnikowych form liczebnikowych na - u

Andrzej S. Dyszak : Rzeczowniki męskoosobowe a rzeczowniki żeńskoosobowe. Glosy do praktyki leksykograficznej

Karolina Lisczyk O wybranych użyciach czasownika szanować się we współczesnej polszczyźnie

Renata Przybylska : Uchodźca i inne nazwy osób opuszczających swój kraj

Marta Chojnacka-Kuraś, Marta Falkowska : Neologizm plandemia jako amalgamat formalny i pojęciowy na tle innych wyrażeń związanych z negowaniem pandemii koronawirusa

Anna Lenartowicz – Zagrodna Kiedy i gdzie ukazały się Synonima Latina Brzezwickiego?

Marek Osiewicz : : Formy dopełniacza i celownika liczby pojedynczej rzeczowników rodzaju męskiego w Sprawie chędogiej o męce Pana Chrystusowej i Ewangelii Nikodema (kodeks Wawrzyńca z Łaska, 1544). Przyczynek do chronologizacji

Paweł Janczulewicz : O pewnym archaizmie derywacyjnym: dystrybucja sufiksów *-ьje i *-ov-ьjew collectivach (na podstawie polskiego materiału toponomastycznego)

Szymon Pogwizd : O pochodzeniu i rozwoju semantycznym leksemu pluta jako przykładzie zbieżności polsko-wschodniosłowackich w leksyce meteorologicznej

 

WSPOMNIENIA

Justyna Pomierska, Zofia Pomirska : Profesor Regina Pawłowska

RECENZJE

Magdalena Szulc-Brzozowska : Waldemar Czachur, Lingwistyka dyskursu jako integrujący program badawczy

Barbara Batko-Tokarz Bożena Sieradzka-Baziur, Onomazjologiczny słownik online. Metodologia, zawartość, wykorzystanie w badaniach na przykładzie Słownika pojęciowego języka staropolskiego

VARIA

Piotr Żmigrodzki : Jubileusz w cieniu pandemii. Konferencja „Język polski  – między tradycją     a współczesnością”, Kraków, 27–29 maja 2021 roku (online)

Język Polski. Rocznik CI zeszyt 3

  • Kod Produktu: Język Polski. Rocznik CI zeszyt 3
  • Dostępność: 8
  • 25,00zł

  • Bez podatku: 25,00zł

Produkty Powiązane

Język Polski. Rocznik CII zeszyt 1

Język Polski. Rocznik CII zeszyt 1

Język Polski. Rocznik CII zeszyt 1Czasopismo „Język Polski” ukazuje się od 1913 roku. Od 2016 roku w..

35,00zł Bez podatku: 35,00zł

Język Polski. Rocznik CII zeszyt 2

Język Polski. Rocznik CII zeszyt 2

Język Polski. Rocznik CII zeszyt 2Czasopismo „Język Polski” ukazuje się od 1913 roku. Od 2016 roku w..

35,00zł Bez podatku: 35,00zł

Język Polski. Rocznik CII zeszyt 3

Język Polski. Rocznik CII zeszyt 3

Język Polski. Rocznik CII zeszyt 3Czasopismo „Język Polski” ukazuje się od 1913 roku. Od 2016 roku w..

35,00zł Bez podatku: 35,00zł