• Bibliografia onomastyki polskiej od roku 2016 do roku 2020 włącznie

Bibliografia onomastyki polskiej od roku 2016 do roku 2020 włącznie, oprac. Iwona Nobis, Kraków 2021, LIX, 680 s.

ISBN 978-83-64007-76-7

„Opracowanie niniejsze stanowi kolejny, dziewiąty już tom ukazującej się od 1960 r.  „Bibliografii onomastyki polskiej”. Zawiera ona przede wszystkim wykaz prac naukowych (nierzadko także popularnonaukowych) o tematyce onomastycznej napisanych głównie przez polskich uczonych.

Układ rzeczowy materiałów i zawartość „Bibliografii” stanowi w głównej mierze kontynuację poprzednich tomów; dostosowany do obecnego stanu badań jedynie w drobnej części jest modyfikacją poprzedniego tomu. Na początku tomu umieszczony został wykaz skrótów wykorzystanych książek, czasopism i opracowań ciągłych.

W części zatytułowanej „Materiały” znalazły się bibliografie onomastyczne, teksty dotyczące historii onomastyki, sylwetek jej badaczy, nekrologi, kwestionariusze i przeglądy krytyczne oraz publikacje nieonomastyczne (podane w wyborze opracowania naukowe i źródła historyczne, wykazy nazw osobowych i geograficznych) zawierające cenny materiał onimiczny mogący stać się podstawą opracowań onomastycznych.

Kolejna część zatytułowana „Opracowania” zawiera prace z zakresu teorii i metodologii badań nazw własnych, prace poświęcone nazwom osobowym, nazwom geograficznym oraz innym kategoriom nazw własnych (chrematonimii, zoonimii oraz onomastyce literackiej), a także prace o bardzo różnej tematyce poruszające problematykę nazw z różnych podsystemów onimicznych. Ponadto zostały zamieszczone prace podejmujące zagadnienia poprawnościowe oraz recenzje prac niepolskich, które ukazały się w Polsce albo zostały sporządzone przez polskich onomastów.

Tom zamykają dwa indeksy – indeks autorów oraz indeks rzeczowy, które w znacznym stopniu ułatwiają orientację w dorobku onomastycznym konkretnego autora; są też pomocą w odnalezieniu opracowań poświęconych poszczególnym regionom Polski, typom nazw lub bardziej szczegółowym zagadnieniom.”

[Fragment wstępu]

Bibliografia onomastyki polskiej od roku 2016 do roku 2020 włącznie

  • Kod Produktu: Bibliografia onomastyki polskiej od roku 2016 do roku 2020
  • Dostępność: 70
  • 160,00zł

  • Bez podatku: 160,00zł

Tagi: Bibliografia onomastyki polskiej