Dorota Suchacka-Pietrzak, Języki w języku. Elementy obcojęzyczne w twórczości Michała Choromańskiego, Kraków 2022, 297 s.

ISBN 978-83-64007-80-4


Monografia doktorska zatytułowana "Języki w języku. Elementy obcojęzyczne w twórczości Michała Choromańskiego" wyróżnia się wśród prac podejmujących podobny temat tym, że zamiast koncentrować się na elementach jednego języka podejmuje analizę wszystkich języków obcych występujących w twórczości pisarza. Studium materiału zaczerpniętego z dziesięciu języków świadczy z jednej strony o trudności pracy, z drugiej zaś o wyzwaniu, które podjęła autorka, przygotowując tę rozprawę. Książka Doroty Suchackiej-Pietrzak została napisana znakomicie i w bardzo odpowiednim czasie, przez co rozumiem okres szybkiego rozwoju badań bilingwizmu polsko-obcego i wielojęzyczności z udziałem polszczyzny po roku 2000, ciągłe zainteresowanie kontaktami językowymi polsko-obcymi, wreszcie powstanie socjostylistyki, zajmującej się wykorzystaniem elementów różnych języków w twórczości literackiej pisarzy polskich.
Z recenzji prof. dra hab. Władysława T. Miodunki


Dorota Suchacka-Pietrzak, Języki w języku. Elementy obcojęzyczne w twórczości Michała Choromańskiego

  • Kod Produktu: Języki w języku.
  • Dostępność: 54
  • 65,00zł

  • Bez podatku: 65,00zł