• Nowe słownictwo polskie 1993-2000, cz. I: A-H

Nowe słownictwo polskie. Materiały z prasy lat 1993-2000. Część I: A-H, pod red. Teresy Smółkowej opracował zespół Krystyna Holly, Beata Nowakowska, Teresa Smółkowa, Anna Żółtak, Kraków 2004, 245 s.

seria: Prace Instytutu Języka Polskiego PAN nr 119

[fragment Przedmowy]

Praca "Nowe słownictwo polskie. Materiały z prasy lat 1993-2000" jest kontynuacją wcześniejszych opracowań pod takim samym tytułem obejmujących materiał  z lat 1972-1981 oraz 1985-1992. Zawiera ona ułożone w porządku alfabetycznym wyrazy (neologizmy i neosemantyzmy) oraz połączenia wyrazowe należące do różnych warstw słownictwa, nienotowane w "Słowniku języka polskiego" pod red. W. Doroszewskiego i w "Słowniku języka polskiego" pod red. M. Szymczaka (skrót MS). Wprawdzie niektóre z wyrazów umieszczonych w naszym zbiorze można znaleźć w kilku wydanych ostatnio słownikach, a mianowicie w "Słowniku współczesnego języka polskiego" pod red. B.Dunaja z 1996 r., w "Innym słowniku języka polskiego" pod red. M. Bańki z 2000 r. oraz w "Praktycznym słowniku współczesnej polszczyzny" pod red. H. Zgółkowej, wyd. od r. 1994, także w Suplemencie do MS pod red. M.Bańki z 1992 r., ale żaden z nich nie obejmuje tylko nowego - co najmniej w sensie leksykograficznym - słownictwa polskiego należącego do różnych odmian leksyki. (...)  Umieszczony w naszym opracowaniu zbiór wyrazów został jedynie wyekscerpowany z prasy wychodzącej w latach 1993-2000, a nie utworzony w tym właśnie okresie. W znacznej większości jest to jednak słownictwo należące do najnowszej warstwy leksykalnej. Wyjątkowo uwzględniamy także wyrazy, które były lub mogły być używane już od dawna, ale nie są notowane w słownikach języka polskiego, ponieważ stosujemy leksykograficzne kryterium nowości, np. eshaelka. Zdecydowałyśmy się na umieszczenie wyrazów powracających, mających w "Słowniku języka polskiego" pod red. W. Doroszewskiego kwalifikator  dawn., przestarz., np. handelek  - handelek śniadankowy. Wyrazów takich jest wprawdzie niewiele, ale są one dobrą ilustracją  zarówno historii poszczególnych leksemów, jak i mechanizmów zmian zachodzących w leksyce.

Nowe słownictwo polskie 1993-2000, cz. I: A-H

  • Kod Produktu: Nowe słownictwo polskie 1993-2000, cz. I: A-H
  • Dostępność: 27
  • 9,99zł

  • Bez podatku: 9,99zł