• Biblioteka zabytków polskiego piśmiennictwa średniowiecznego
Biblioteka zabytków polskiego piśmiennictwa średniowiecznego, edycja elektroniczna - płyta DVD

Instytut Języka Polskiego PAN

Kraków 2006

O BIBLIOTECE

Biblioteka Zabytków Polskiego Piśmiennictwa Średniowiecznego to unikatowy w skali europejskiej projekt edytorski zrealizowany w Instytucie Języka Polskiego PAN w Krakowie. Płyta DVD zawiera nową edycję krytyczną (transliteracja i transkrypcja wraz z aparatem krytycznym, cyfrowe podobizny rękopisów) najważniejszych zabytków piśmiennictwa średniowiecznego (do roku 1500) w języku polskim. Zamieszczona na płycie przeglądarka umożliwia oglądanie w osobnych oknach równocześnie okna z transliteracją i okna z transkrypcją lub każdej z nich pojedynczo wraz z oknem z podobizną oryginału. Publikacja niniejsza, zgodna ze współczesnym stanem wiedzy z zakresu edytorstwa dawnych tekstów, stanowi nowoczesną podstawę źródłową dla różnych dyscyplin mediewistyki polskiej: historii literatury, historii języka, historii kultury, historii prawa itd. Edycja została przygotowana pod kierunkiem prof. Wacława Twardzika przez zespół naukowy Pracowni Języka Staropolskiego IJP PAN w Krakowie oraz wybitnych badaczy staropolskiego piśmiennictwa z Poznania, Warszawy i Krakowa.

Edycja zawiera:

  1. Kazania świętokrzyskie
  2. Kazania gnieźnieńskie
  3. Kazanie praskie
  4. Biblia królowej Zofii
  5. Psałterz floriański
  6. Psałterz puławski
  7. Modlitwy Wacława
  8. Ewangeliarz Zamojskich
  9. Kodeks Suleda
 10. Kodeks Działyńskich
 11. Ortyle z rękopisu Biblioteki Ossolińskich
 12. Ortyle z rękopisu Biblioteki Baworowskich tzw. Maciejowskiego
 13. Wybór pieśni średniowiecznych 

Biblioteka zabytków polskiego piśmiennictwa średniowiecznego

 • Kod Produktu: Biblioteka zabytków polskiego piśmiennictwa średniowiecznego
 • Dostępność: W magazynie
 • ISBN/ISSN: 83-85579-79-6
 • 9,99zł